Algemene Voorwaarden

Voor al haar leveringen en diensten hanteert Opolo Webdesign de FENIT-voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag d.d. 3 juni 2003 onder nummer 60/2003.

Om onze algemene voorwaarden te kunnen lezen hebt u Adobe Reader nodig. U kunt dit programma gratis downloaden op de site van Adobe, door te klikken op het logo.

U kunt de voorwaarden hier downloaden.