Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid, voorwaarden voor gebruik van www.opolo.nl
De hierna genoemde voorwaarden zijn van toepassing op de website www.opolo.nl en alle subpagina’s. Deze website is eigendom van Opolo Webdesign te Eindhoven. Met uw bezoek aan of gebruik van deze site gaat u akkoord met deze voorwaarden en de algemene voorwaarden die gekoppeld zijn aan deze website.

Deze website bevat informatie die derhalve zonder aankondiging kan wijzigen. Tijdens het opzetten, samenstellen en onderhouden van deze website wordt door Opolo Webdesign zeer nauwkeurig gewerkt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van betrouwbare bronnen. Ondanks de nauwkeurigheid is het mogelijk dat er onjuistheden en onvolledigheden vermeld staan op deze website, waarvan de correctie ter beoordeling van Opolo Webdesign is. Correcties en wijzigingen kunnen op een later tijdstip in deze website opgenomen worden.

Opolo Webdesign wijst elke aansprakelijkheid terzake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Ook voor schades veroorzaakt door informatie of aanbevelingen op deze website is Opolo Webdesign niet aansprakelijk. Evenmin kan Opolo Webdesign een garantie afgeven op een foutloze werking van de website.

Op deze website wordt door middel van links verwezen naar informatie op websites van derden. De informatie die op deze websites is opgenomen is door Opolo Webdesign niet beoordeeld op juistheden, volledigheden en actualiteit. Voor deze informatie is niet Opolo Webdesign, maar de derde partij verantwoordelijk en eventueel aansprakelijk.

Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot de op deze website gepubliceerde afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, namen, figuren, teksten en andere informatie zijn eigendom van Opolo Webdesign of rechthebbende. Het is niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opolo Webdesign of rechthebbende, de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Opolo Webdesign.

Wijzigingen
Opolo Webdesign behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.